cloud

Blog

Img
Pehar, pet  velikih zlatnih medalja i pet diploma za Kindergarden

Pehar, pet velikih zlatnih medalja i pet diploma za Kindergarden

Internacionalna ustanova KinderGarden je na 15. Međunarodnom sajmu obrazovanja "Putokazi" u Novom Sadu primila nagrade u više kategorija.

Adaptacija deteta na vrtić ili jasle

Adaptacija deteta na vrtić ili jasle

Adaptacija deteta na vrtić ili jasle je proces tokom kojeg se dete privikava na novu socijalnu i fizičku sredinu (vaspitače, vršnjake, prostor), osoblje, uslove i dnevni raspored aktivnosti u vrtiću. Sam proces adaptacije je individualan i uslovljen brojnim činiocima.

Povelja, četiri zlatne medalje i četiri diplome za Kindergarden

Povelja, četiri zlatne medalje i četiri diplome za Kindergarden

Internacionalna ustanova KinderGarden je na 14. Međunarodnom sajmu obrazovanja "Putokazi" u Novom Sadu primila nagrade u više kategorija.

Zlatni pehar i tri medalje za Kindergarden

Zlatni pehar i tri medalje za Kindergarden

Internacionalna ustanova KinderGarden je na Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu primila nagrade iz više kategorija, a posebno je ponosna na veliki zlatan pehar za inovacije i kvalitet usluga u predškolskom obrazovanju.