cloud

Programi vaspitno-obrazovnog rada

Img

Kindergarden vrtić

Programi vaspitno-obrazovnog rada

Opšti ciljevi programa

  • Dete u centru sporta

Naši ciljevi u oblasti fizičkog razvoja su: pravilan rast i razvoj, očuvanje i jačanje zdravlja, postavljanje osnova za pravilan rast i razvoj funkcionalnih i motornih sposobnosti, razvoj pozitivnih osobina i navika, razvoj osnovnih fizičkih svojstava (snage, izdržljivosti, brzine, okretnosti, preciznosti, ravnoteže, pravilnog držanja, korekcije ravnih tabana) i koordinacije.

  • Dete u centru saznanja

Naši ciljevi u oblasti kognitivnog razvoja su: Razumevanje uzročno-posledičnih odnosa i relacija, uočavanje i razumevanje pojava u prirodi, razvijanje svesti o odnosima i uzajamnostima, stvaranje prilika i podsticanje istraživačkih i otkrivačkih aktivnosti.

  • Dete u centru komunikacije i stvaralaštva

Naši ciljevi su: razvijanje i upotreba govora kao sredstva za uspostavljanje i održavanje interakcije i kao sredstva izražavanja, razvijanje sposobnosti verbalizovanja misli i osećanja, upotreba govora u kao sredstva pri razvijanju misaonih procesa, bogaćenje rečnika, podsticanje komunikacionog i dramskog izraza.

  • Dete u centru emocija

Naši ciljevi su: podsticanje izražavanja emocija, razvijanje empatije, razvijanje samopostovanja, razvijanje veština koje doprinose uspešnoj socijalizaciji, razumevanje i usvajanje elementarnih vrednosti neophodnih za život u društvenoj zajednici.

  • Dete u centru kulture i umetnosti

Naši ciljevi su: podsticanje razvoja mašte i kreativnosti, upoznavanje sa kulturnim i umetničkim tvorevinama, razvijanje pozitivnog odnosa prema tradiciji i kulturi drugih naroda, razumevanje procesa očuvanja životne sredine.

 

Eko škola

Međunarodni status Eko-škole je sistem nagrađivanja na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. Ekološki model vaspitanja i obrazovanja i briga za očuvanje životne sredine su vrednosti koje su postavljenje kao temelj vaspitanja a ustanove koje uspostavljaju ovaj program dobivaju povelju o statusu Međunarodne eko-škole.

Danas se ovaj program realizuje u više od 52 zemlje sveta, a obuhvaćeno je više od 12 miliona đaka i studenata.

 

IPC

IPC – Američki internacionalni predskolski program nudi jedinstven set proizvoda i usluga koji promovišu aktivno učenje i efektivnu praksu u učenju. Nastava se odvija na engleskom jeziku po IPC programu i udžbenicima, a celokupan proces prate online tim akademskih stručnjaka najuglednijih koledža u Americi.  Program prati uzrast od tri godine a naši vaspitači prolaze kroz IPC obuku.