ENG / SRB
cloud

Programi vaspitno-obrazovnog rada

Img

Kindergarden vrtić

Programi vaspitno-obrazovnog rada

VRSTE PROGRAMA

Redovni programi

 • Vaspitno obrazovni rad sa decom do tri godine
 • Vaspitno obrazovni rad sa decom od tri do uključenja u program pripreme za školu
 • Pripremni predškolski program

 

Opšti ciljevi programa

 • Dete u centru sporta

Naši ciljevi u oblasti fizičkog razvoja su: pravilan rast i razvoj, očuvanje i jačanje zdravlja, postavljanje osnova za pravilan rast i razvoj funkcionalnih i motornih sposobnosti, razvoj pozitivnih osobina i navika, razvoj osnovnih fizičkih svojstava (snage, izdržljivosti, brzine, okretnosti, preciznosti, ravnoteže, pravilnog držanja, korekcije ravnih tabana) i koordinacije.

 • Dete u centru saznanja

Naši ciljevi u oblasti kognitivnog razvoja su: Razumevanje uzročno-posledičnih odnosa i relacija, uočavanje i razumevanje pojava u prirodi, razvijanje svesti o odnosima i uzajamnostima, stvaranje prilika i podsticanje istraživačkih i otkrivačkih aktivnosti.

 • Dete u centru komunikacije i stvaralaštva

Naši ciljevi su: razvijanje i upotreba govora kao sredstva za uspostavljanje i održavanje interakcije i kao sredstva izražavanja, razvijanje sposobnosti verbalizovanja misli i osećanja, upotreba govora u kao sredstva pri razvijanju misaonih procesa, bogaćenje rečnika, podsticanje komunikacionog i dramskog izraza.

 • Dete u centru emocija

Naši ciljevi su: podsticanje izražavanja emocija, razvijanje empatije, razvijanje samopostovanja, razvijanje veština koje doprinose uspešnoj socijalizaciji, razumevanje i usvajanje elementarnih vrednosti neophodnih za život u društvenoj zajednici.

 • Dete u centru kulture i umetnosti

Naši ciljevi su: podsticanje razvoja mašte i kreativnosti, upoznavanje sa kulturnim i umetničkim tvorevinama, razvijanje pozitivnog odnosa prema tradiciji i kulturi drugih naroda, razumevanje procesa očuvanja životne sredine.

 

Posebni i specijalizovani programi

Engleski i nemački jezik

Vreme realizacije programa: tokom cele radne godine. Program je namenjen vrtićkim grupama.

Programi učenja stranih jezika se realizuju kroz igrolike aktivnosti uz pesme i priče na stranom jeziku. Ciljevi programa stranih jezika su razvijanje:

 • pozitivnih stavova prema stranim jezicima;
 • komunikativnih sposobnosti na stranom jeziku;
 • veštine artikulacije glasova stranog jezika,
 • sposobnosti za otkrivanje elemenata i struktura jezika.

 

Dramska radionica

Vreme realizacije programa: tokom cele radne godine. Program je namenjen svim vrtićkim grupama.

Dramski metod u vapitno-obrazovnim aktivnostima prati dečija iskustva i interesovanja, neguje aktivnost i istraživački pristup unutrašnjem svetu i svetu koji nas okružuje. Dramska radionica za cilj ima:

 • razvijanje i podsticanje dramskog i stvaralačkog izraza kroz pokret, gest, glas, igru;
 • upoznavanje i primena elemenata dramske igre (pantomima, vođena fantazija, narativna pantomima, lutkarsko pozorište, karakterizacija likova, improvizacija, igra uloga);
 • razvoj mašte i kreativnosti;
 • upoznavanje sa elementima pozorišta;
 • izrada kostima i scenografije.

 

Programi za unapređivanje fizičkog razvoja - folklor, školica plivanja

Vreme realizacije programa: od oktobra do juna. Programi su namenjeni srednjoj, starijoj vrtićkoj i pripremnoj predškolskoj grupi. Ciljevi programa za unapređivanje fizičkog razvoja su:

 • razvoj koordinacije pokreta;
 • razvoj orijentacije u prostoru;
 • savladavanje različitih oblika kretanja;
 • razvoj ritma i plesnog pokreta.

 

 „Galileo“ – istraživačka radionica

Vreme realizacije programa: tokom cele radne godine. Program je namenjen svim vrtićkim grupama. Ciljevi istraživačke radionice i osmišljavanja aktivnosti koje neguje istraživačku i samostalnu aktivnost dece su:

 • razvoj logičkog zaključivanja i uviđanja;
 • usvajanje novih znanja o karakteristikama vazduha, vode, svetlosti, toplote, biljnom i životinjskom svetu.

 

Programiranje za PP grupu i Suncokret

Vreme realizacije programa: od oktobra do juna. Program je predviđen za decu upisanu u Pripremnu predškolsku grupu i Suncokret.

Cilj:

 • funkcionalna upotreba i primena savremenih informacionih tehnologija;
 • razvijanje veština i sposobnosti za rešavanje kompleksnih problema;
 • razvijanje različitih svojstava mišljenja (fluentnost, fleksibilnost).

 

Povremeni programi

 • Jednodnevni izlet u prirodi
 • Rekreativni boravak
 • Kinder – aktiv kamp

 

Ciljevi povremenih programa su:

 • pravilan psiho-fizički i socijalno-emocionalni razvoj dece;
 • očuvanje opšteg zdravstvenog stanja dece i ukupnog fizičkog razvoja;
 • bogaćenje neposrednog iskustva u prirodi;
 • razvoj samostalnosti.