cloud

Dečije radionice

Img

Kindergarden vrtić

Dečije radionice

Kreativne radionice:

-Savetovalište za roditelje
-Logopedska radionica
-Psihološke radionoce
-NTC radionice
-Galileo mali istraživači
-Radionice stranih jezika
-Dramska radionica
-Radionica preventivnih vežbi
-Radionica za razvoj fizičke spremnosti
-Muzička radionica
-Likovna radionica
-Kulinarska radionica
-Radionica za razvoj pažnje i koncentracije
-Senzorna soba