ENG / SRB
cloud

Kindergarden - Moj vrtić

Img

Kindergarden vrtić

Kindergarden - Moj vrtić

Zašto mi i šta nam je zaista važno?

  • Mi smo internacionalni vrtić koji se nalazi na samom vrhu svetskih standarda u oblasti predškolskog vaspitanja. Obuhvatamo stručni tim saradnika i vaspitača koji primenom savremenih metoda neguju i poštuju individualnost i podstiču pravilan rast i razvoj svakog deteta. Trudimo se da izgradimo odnos medjusobnog poverenja i poštovanja sa roditeljima a deci pružamo svu ljubav i razumevanje neophodno za bezbrižan boravak u vrtiću.

 

Kreiranje predškolskog programa

  • Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

 

  1. Individualizovani pristup – polazimo od shvatanja da je svako dete jedinstveno sa sopstvenim individualnim potrebama i razvojnim karakteristikama. Negujemo i obezbeđujemo sigurnu, pozitivnu i prijatnu socijalnu i fizičku sredinu u kojoj kod svakog deteta podstičemo rast i razvoj;
  2. Savremeni pristup procesu vaspitanja i obrazovanja – oslanjamo se na savremene koncepte o shvatanju značaja rane stimulacije svih razvojnih funkcija, kao i shvatanja da je učenje proces izgrađivanja znanja putem aktivnih metoda: istraživanje, eksperimenisanje, manipulisanje, poređenje, rešavanje problema, igranje uloga;
  3. Saradnju sa porodicom - sa porodicom, koja ima ključnu ulogu u socijalizaciji deteta, od samog uključivanja deteta u kolektiv uspostavljamo i gradimo partnerski odnos svakodnevnom komunikacijom i razmenom informacija, pružanjem saveta za kvalitetniji rast i razvoj deteta, uključivanjem roditelja u rad vrtića, i realizacijom kreativnih i edukativnih radionica;
  4. Napredak i razvoj - kontinuirano unaprеđujemo vaspitno-obrazovani proces kroz vrednovanje i samovrednovanje sopstvenog rada.