ENG / SRB
cloud

Zdravstvena preventiva

Img

Kindergarden vrtić

Zdravstvena preventiva

Osnovni zadaci preventivno-zdravstvene zastite realizuju se u skladu s odredbama Zakona o društvenoj brizi i deci, Zakona o javnom zdravlju i sanitarnom nadzoru. Programom su obuhvaćene aktivnosti za normalan psihofizički razvoj dece, praćenje zdravlja dece kroz svakodnevnu trijažu, rano otkrivanje nepravilnosti u razvoju i preduzimanje mera za korekciju, kao i stvaranje adekvatnih sanitarni-higijenskih uslova i planiranje ishrane dece.

Vodimo brigu o zdravstvenim kartonima dece, naši pedijatri vrše mesečne preglede i vode evidenciju o zdravstvenoj kartoteci, redovno merimo visinu i težinu svakog deteta i vodimo računa o specifičnosti ishrane svakog deteta (alergije i netolerancije na hranu).

Pored formiranja pozitivnog uticaja na celokupan razvoj dece, boravak u kolektivu podrazumeva potrebu za sprovodjenjem dodatnih mera zaštite dece i to:

  • unapredjivanje procesa zdravstvene nege, praćenje procesa pravilne ishrane i raspodele obroka;
  • realizacija Programa vaspitanja za zdravlje dece „Zdrav vrtić“;
  • organizovanje zdravstvene pripreme i pregleda dece pred odlazak na rekreativni odmor.