ENG / SRB
cloud

Kindergarden stručni tim

Img

Kindergarden vrtić

Kindergarden stručni tim

Naš kolektiv čini jedinstveni tim stručnih saradnika i licenciranih vaspitača sa višegodišnjim iskustvom. U Kindergardenu svi vaspitači su u stalnom radnom odnosu a Ustanova redovno uzlaže u dodatno usavršavanje svih zaposlenih kao što su stručni susreti, seminari i raznovrsne obuke u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju, ali i potrebama i specifičnostima našeg vrtića. Primenom savremenih metoda negujemo i poštujemo individualnost i pravilan rast i razvoj svakog deteta.

U Kindergardenu ceo tim u vaspitno-obrazovnom procesu usmeren je na obezbeđivanje procesa istraživanja u kojem deca uživaju. U skladu s tim, u situaciji igre, u životno praktičnim situacijama i u situacijama planiranog učenja koriste se različiti načini usmeravanja, i obezbeđuje uključenost i uvažavanje dečjih ideja i inicijative:

 • unošenjem promena — obezbeđuju se i unose „provokacije” i izazovi koji omogućavaju deci da prošire svoja iskustva;
 • omogućavanjem inicijative dece — omogućava se deci da vode istraživanje i doprinose svojim učešćem kao istraživači (fokus je na uspostavljanju balansa između svoje inicijative i inicijative dece);
 • ohrabrivanjem — podstiču se deca na istraživanje i rešavanje problema, ideje se obrazlažu i predstavljaju na različite načine;
 • tumačenjem, objašnjavanjem — deci se omogućava da razumeju koncept ili ideju, da posvete pažnju novoj ideji ili temi (ističući neka pitanja vaspitač usmerava područje istraživanja);
 • podsticanjem zamišljanja — deca se ohrabruju da koriste maštu u istraživanju, stvaraju pretpostavke i preispituju (omogućava deci da se upuste u istraživanje različitih mogućnosti bez unapred očekivanih ishoda);
 • pružanjem instrukcija — u situacijama kada deca očekuju da vaspitač bude jasan i pruži im korisna uputstva za akciju;
 • slušanjem — deca se podstiču da vode autentične razgovore, podstiču se da slušaju šta druga deca govore, i da na različite načine iznose svoja viđenja;
 • povezivanjem - deci je omogućeno da upoređuju iskustva i ideje, da uočavaju sličnosti i kontraste;
 • učešćem u rešavanju problema — deci su raspoloživa različita rešenja problema, da o njima diskutuju i traže različite izvore koji im mogu pomoći;
 • pružanjem izbora — nalaze se mogućnosti da deca prave izbore, postavljaju originalna pitanja i omogućavaju odgovore otvorenog tipa, podstiču decu da postavljaju pitanja vršnjacima i odraslima;
 • revidiranjem — ponovno angažovanje kojim se deca podstiču da razmišljaju o prethodnom učenju.