ENG / SRB
cloud

Ishrana dece

Img

Kindergarden vrtić

Ishrana dece

Osnova zdrave ishrane dece, kao i odraslih, je u korišćenju raznovrsnih namirnica koje će doprineti unosu hranljivih materija, vitamina i minerala potrebnih za rast i razvoj, a istovremeno će oblikovati zdrave navike hranjenja.

Ishrana, odnosno nutricija se tumači kao nauka o organskim procesima pomoću kojih organizam prisvaja i koristi hranu i tečnosti za normalno funkcionisanje, rast i održavanje.

Adekvatna ishrana utiče na ispunjenje tri neophodna uslova koji doprinose normalnom funkcionisanju organizma: obezbeđuje i održava adekvatan nivo energije; omogućava održavanje pogodne telesne strukture i procesa – funkcije mišića, imunog sistema, čvrstine kostiju i snage; utiče na oporavak i razvoj svih sistema organa u organizmu.

Pravilna ishrana je važna i za održavanje dobrog zdravlja usta i zuba, a pre svega za razvoj zuba kod dece. Zdrav način ishrane, unošenje mineralnih soli kalcijuma, fosfora, magnezijuma, fluora, kao i potrebnih vitamina vodi ka kvalitetnijim zubima.

Naš jelovnik je baziran na principima zdrave ishrane i specijalno kreiran u skladu sa potrebama dečijeg organizma za rastom i razvojem. Jelovnik je pod strogim nadzorom nutricioniste koji je usko specijalizovan za ishranu predškolske dece.

Jelovnik privatne predškolske ustanove ”KINDERGARDEN” obuhvata doručak, voćnu užinu, ručak i popodnevnu užinu, i prilagođen je dnevnom režimu i vaspitno-obrazovnim aktivnostima dece.

U našoj ustanovi na prvom mestu su deca, a najbolje rezultate postižemo upravo kroz timski rad i dobru organizaciju zaposlenih. Mi smo internacionalni vrtić, poštujemo individualnost svakog deteta i pri tom vodimo računa o njegovim specifičnim zahtevima ishrane.

Visoku bezbednost obroka posluženih deci osigurali smo uspostavljanjem sistema menadžmenta bezbednošću hrane saglasno sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007, uz stalno preispitivanje i poboljšavanje, poštovanje važeće zakonske regulative i pravila dobre higijenske i proizvodne prakse.

Bezbednost hrane ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

  • Visok nivo bezbednosti hrane uz adekvatnu energetsku i nutritivnu vrednost dečjeg obroka
  • Poverenje roditelja u kvalitet i zdravstvenu bezbednost naših obroka
  • Visok nivo kompetentnosti zaposlenih uz stalno profesionalno usavršavanje u oblasti bezbednosti hrane
  • Uspostavljanje dobre komunikacije unutar ustanove u cilju osiguranja bezbedne hrane
  • Uspostavljanje dobre eksterne komunikacije sa isporučiocima, poslovnim partnerima i zainteresovanim organizacijama
  • Obezbeđenje svih potrebnih resursa za efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane

 

Rukovodstvo i zaposleni ustanove odgovorno i savesno ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa profesionalnom etikom i usmereni su ka ostvarivanju postavljenih ciljeva bezbednosti hrane.

Sprovođenjem Politike bezbednosti hrane obezbeđujemo originalnost i konkurentnost u oblasti ishrane dece u predškolskim ustanovama.

Politika bezbednosti hrane preispituje se jednom godišnje kako bi se utvrdila njena efektivnost i nalazi se na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.