ENG / SRB
cloud

Bezbednost

Img

Kindergarden vrtić

Bezbednost

Bezbednost hrane

U našoj ustanovi na prvom mestu su deca, a najbolje rezultate postižemo  kroz timski rad i dobru organizaciju zaposlenih. Mi smo internacionalni vrtić, poštujemo individualnost svakog deteta i pri tome vodimo računa o  specifičnim zahtevima i potrebama u oblasti ishrane.

U skladu sa konceptom našeg rada da roditeljima ponudimo sve na jednom mestu jeste i pružanje usluge ishrane dece, uz adekvatan raspored i pažljiv odabir dečjih obroka.

Visoku bezbednost obroka posluženih deci osigurali smo uspostavljanjem sistema menadžmenta bezbednosti hrane saglasno sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007, uz stalno preispitivanje i unapređivanje, poštovanje važeće zakonske regulative i pravila dobre higijenske i dobre proizvodne prakse.

Bezbednost hrane ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

 • Visok nivo bezbednosti hrane uz adekvatnu energetsku i nutritivnu vrednost dečjeg obroka
 • Poverenje roditelja u kvalitet i zdravstvenu bezbednost naših obroka
 • Visok nivo kompetentnosti zaposlenih uz stalno profesionalno usavršavanje u oblasti bezbednosti hrane
 • Uspostavljanje dobre komunikacije unutar ustanove u cilju osiguranja bezbedne hrane
 • Uspostavljanje dobre eksterne komunikacije sa isporučiocima, poslovnim partnerima i zainteresovanim organizacijama
 • Obezbeđenje svih potrebnih resursa za efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane

 

Rukovodstvo i zaposleni ustanove odgovorno i savesno ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa profesionalnom etikom i usmereni su ka ostvarivanju postavljenih ciljeva bezbednosti hrane.

Sprovođenjem Politike bezbednosti hrane obezbeđujemo originalnost i konkurentnost u oblasti ishrane dece u predškolskim ustanovama.

Politika bezbednosti hrane preispituje se jednom godišnje kako bi se utvrdila njena efektivnost i nalazi se na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.

 

Politika kvaliteta

U našoj ustanovi na prvom mestu su deca, a najbolje rezultate postižemo kroz timski rad i dobru organizaciju zaposlenih. Mi smo internacionalni vrtić, poštujemo individualne potrebe svakog deteta i u tome smo jedinstveni kao tim.

U skladu sa svrhom postojanja Privatne predškolske ustanove KINDERGARDEN koncept našeg rada čini opredeljenje da roditeljima ponudimo sve na jednom mestu.

Visok kvalitet naše brige o deci obezbeđen je uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, uz stalno preispitivanje i unapređenje i poštovanje važeće zakonske regulative i pravila struke.

Jedinstvenu uslugu ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

 • Kvalitetan boravak dece u jedinstvenom prostoru, uz visok kvalitet obrazovanja i zdravstvene preventive
 • Poverenje i povećanje zadovoljstva roditelja kao korisnika naših usluga
 • Visok nivo kompetentnosti zaposlenih uz stalno profesionalno usavršavanje
 • Inovativnost i negovanje bogatstva naših programa, uz primenu modernih sredstava za rad
 • Uspostavljanje dobre komunikacije unutar ustanove u cilju jačanja naše mreže interne podrške
 • Održavanje kvalitetne saradnje sa našim isporučiocima i poslovnim partnerima
 • Obezbeđenje svih potrebnih resursa za efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom

 

Rukovodstvo i zaposleni ustanove odgovorno i savesno ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa profesionalnom etikom i usmereni su ka ostvarivanju postavljenih ciljeva kvaliteta.

Sprovođenjem politike kvaliteta obezbeđujemo originalnost i konkurentnost.

Politika kvaliteta ispituje se jednom godišnje da bi se utvrdila njena efektivnost i na raspolaganju je svim zainteresovanim stranama.