ENG / SRB
cloud

Kindergarden metod aktivnog učenja

Img

Kindergarden vrtić

Kindergarden metod aktivnog učenja

Kindergarden metod aktivnog učenja je nastao kao rezultat interakcije sa različitim pedagogijama, i prilagođavanja različitih pristupa i metoda jedinstvenoj filozofiji, cilju i pristupu vaspitanja i obrazovanja u Kindergardenu.