Zašto mi i šta nam je zaista važno?

Mi smo internacionalni vrtić koji se nalazi na samom vrhu svetskih standarda u oblasti predškolskog vaspitanja. Obuhvatamo stručni tim saradnika i vaspitača koji primenom savremenih metoda neguju i poštuju individualnost i pravilan rast i razvoj svakog deteta.

 • Posvećen tim

  U našoj ustanovi na prvom mestu su deca a najbolje rezultate postižemo upravo kroz timski rad i dobru organizaciju zaspolenih.

 • Ciljano delovanje

  Pronašli smo način ciljanog delovanja u vaspitno obrazovnom radu gledajući kroz prizmu dečijeg oka i onoga čime oni vole da se bave.

 • Stručno usavršavanje

  Obrazovanje vidimo kao otvoren i aktivan proces u okviru koga se neprekidno istražuje zbog čega naš tim redovno radi na unapredjivanju i usavršavanju svih svojih znanja i veština.

 • Prilagodjen prostor

  Naša deca borave u namenski pravljenim boravcima opremljenim najaktuelnijim didaktičkim sredstvima i prilgodjenim svim uzrastima. Svaka prostorija je namenjena specifičnim potrebama svakog uzrasta.

Specijalizovane radionice

Za sve dodatne informacije o našim radionicama nas možete kontaktirati

Savetovalište za roditelje

Logopedska radionica

Psihološke radionice

NTC radionice

Galileo mali istraživači

Radionica stranih jezika

Dramska radionica

Radionica preventivnih vežbi

Radionica za razvoj fizičke spremnosti

Muzička radionica

Likovna radionica

Kulinarska radionica

Radionica za razvoj pažnje i koncentracije

Senzorna radionica

Kreiranje predškolskog programa

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

 • Individualni pristup

  Polazimo od shvatanja da je svako dete jedinstveno sa sopstvenim individualnim potrebama i razvojnim karakteristikama. Negujemo i obezbeđujemo sigurnu, pozitivnu i prijatnu socijalnu i fizičku sredinu u kojoj kod svakog deteta podstičemo rast i razvoj.

 • Savremeni pristup procesu vaspitanja i obrazovanja

  Oslanjamo se na savremene koncepte o shvatanju značaja rane stimulacije svih razvojnih funkcija, kao i shvatanja da je učenje proces igrađivanja znanja putam aktivnih metoda istraživanje, eksperimentisanje, manipulisanje, poređenje, rešavanje problema, igranje uloga.

 • Saradnja sa porodicom

  Sa porodicom, koja ima ključnu ulogu u socijalizaciji deteta, od samog uključivanja deteta u kolektiv uspostavljamo i gradimo partnerski odnos svakodnevnom komunikacijom i razmenom informacija, pružanjem saveta za kvalitetniji rast i razvoj deteta, uključivanjem roditelja u rad vrtića, i realizacijom kreativnih i edukativnih radionica.

 • Napredak i razvoj

  Kontinuirano unapređujemo vaspitno – obrazovni proces kroz vrednovanje i samovrednovanje sopstvenog rada.

Naši ciljevi u oblasti fizičkog razvoja su:
Pravilan rast i razvoj, očuvanje i jačanje zdravlja, postavljanje osnova za pravilan rast i razvoj funkcionalnih i motornih sposobnosti, razvoj pozitivnih osobina i navika, razvoj osnovnih fizičkih svojstava (snage, izdržljivosti, brzine, okretnosti, preciznosti, ravnoteže, pravilnog držanja, korekcije ravnih tabana …) i koordinacije.

Naši ciljevi u oblasti kognitivnog razvoja su:
Razumevanje uzročno – posledičnih odnosa i relacija, uočavanje i razumevanje pojava u prirodi, razvijanje svesti o odnosima i uzajamnostima, stvaranje prilika i podsticanje istraživačkih otkrivačkih aktivnosti.

Naši ciljevi su:
Razvijanje i upotreba govora kao sredstva za uspostavljanje i održavanje interakcije i kao sredstva izražavanja, razvijanje sposobnosti verbalizovanja misli i osećanja, upotreba govora kao sredstva pri razvijanju misaonih procesa, bogaćenje rečnika, podsticanje komunikacionog i dramskog izraza.

Naši ciljevi su:
Podsticanje izražavanja emocija, razvijanje empatije, razvijanje samopoštovanja, razvijanje veština koje doprinose uspešnoj socijalizaciji, razumevanje i usvajanje elementarnih vrednosti neophodnih za život u društvenoj zajednici.

Naši ciljevi su:
Podsticanje razvoja mašte i kreativnosti, upoznavanje sa kulturnim i umetničkim tvorevinama, razvijanje pozitivnog odnosa prema tradiciji i kulturi drughi naroda, razumevanje procesa očuvanja životne sredine .